Zrównoważony rozwój | Ekologia

Polityka zrównoważonego rozwoju

Polityka zrównoważonego rozwoju

W 1987 r. organizacja WCED (Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju) opracowała raport pt. “Nasza wspólna przyszłość”. Główną tezą raportu jest stwierdzenie, że potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. Wspomniany raport wprowadził w życie pojęcie “zrównoważonego rozwoju”. Działania zgodne z takim podejściem są korzystne zarówno dla środowiska i społeczeństwa, ale także dla przedsiębiorstwa, które zdecydowało się na wdrożenie polityki zrównoważonego rozwoju.

Nasza firma, działając w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju, wdrożyła liczne rozwiązania, których celem jest zredukowanie negatywnego wpływu naszej pracy na środowisko i otoczenie.

Zeroemisyjne paliwo - bio-LNG

Zeroemisyjne paliwo - bio-LNG

Nasze pojazdy napędzane są zeroemisyjnym paliwem – bio-LNG.

Bio-LNG jest to paliwo alternatywne w stosunku do diesla, a także do standardowego LNG.

Standardowy LNG (Liquid Natural Gas) to paliwo kopalne, mieszanina lekkich węglowodorów, składająca się głównie z metanu (95%), która, w dużym uproszczeniu, po wydobyciu zostaje schłodzona do temperatury co najmniej -120oC i skroplona.

Bio-LNG z kolei to paliwo, które powstaje w wyniku mikrobiologicznego rozkładu różnego rodzaju odpadów organicznych, do których zaliczamy odpady z produkcji rolnej, komunalne oraz przemysłowe. W procesie fermentacji beztlenowej przetwarzanych odpadów wydziela się biogaz, którego głównymi składnikami są metan (CH4) oraz dwutlenek węgla (CO2). Metan następnie zostaje odseparowany i w skomplikowanym procesie schłodzony oraz skroplony, przez co gęstość energii wzrasta 600 krotnie.

Bio-LNG w odróżnieniu od standardowego LNG czy też diesla nie jest paliwem kopalnym. Jego stosowanie ma kolosalny wpływ na redukcję emisji gazów cieplarnianych (GHG), w szczególności CO2. W zależności od technologii silników, redukcja emisji GHG waha się pomiędzy -10% do -20% na korzyść LNG.

Zastosowanie 100-procentowego bio-LNG, zwłaszcza produkowanego z gnojowicy, powoduje, że bilans emisji gazów cieplarnianych jest ujemny. Oznacza to, że, korzystając z metody kalkulacyjnej WTW*, wykorzystanie ciężarówki nie tylko nie zwiększa emisji CO2, ale wręcz ją zmniejsza. Jest to możliwe dzięki odpowiedniej technologii produkcji biometanu, podczas której CO2 jest odseparowane od metanu i skroplone, a następnie wykorzystane w przemyśle jako biogenne CO2 zastępując CO2 ze źródeł kopalnych.

* Well-to-Wheel – emisja CO2e od źródła, włączając jazdę, obejmuje produkcję paliwa oraz spalanie w czasie jazdy.

Transport intermodalny

Transport intermodalny

Rodzaj transportu, gdzie przewóz ładunków wykorzystuje więcej niż jedną gałąź transportu, ale jednostka ładunkowa pozostaje ta sama, a więc nie ma przeładunków.

Transport intermodalny droga-kolej jest rozwiązaniem przyjaznym środowisku ponieważ 1 pociąg intermodalny równa się ok. 40 ciężarówkom. Poza odcinkami początkowym (first mile) i końcowym (last mile), przewóz na właściwym odcinku realizowany jest przez kolej. Według naszych danych taki sposób realizacji przewozu pozwala na zmniejszenie emisji CO2e (TTW) o ponad 47% (łącznie droga+kolej, na dużych dystansach).

Agromex dysponuje flotą naczep kurtynowych Mega (3.0 m wysokości wewnętrznej) typu huckepack. Są to naczepy ciężarowe przystosowane do przewozu koleją oraz statkiem Ro-Ro. Charakteryzują się one wzmocnioną ramą oraz posiadają zawieszenie pneumatyczne pozwalające na uniesienie naczepy przez dźwig podczas załadunku na wagon kolejow

Zielona energia dla firmy

Zielona energia dla firmy

Nasza firma to nie tylko transport, to także usługi, które świadczymy dla innych firm transportowych. Jest to działalność pochłaniająca duże ilości energii. W celu zminimalizowania naszego śladu węglowego zdecydowaliśmy się już w 2019 r. na montaż paneli fotowoltaicznych, które w całości pokrywają zapotrzebowanie na energię elektryczną generowane przez serwis obsługi oraz myjnię pojazdów ciężarowych.