Zarządzanie jakością

Zgodność z normą ISO 9001:2015

Zgodność z normą ISO 9001:2015

Firma Agromex opracowała, wdrożyła i utrzymuje od 2008 roku system zarządzania jakością zgodny z aktualnymi wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2015.

Nasz system opiera się na 7 głównych filarach:

 1. Orientacja na klienta.
 2. Przywództwo.
 3. Zaangażowanie ludzi.
 4. Podejście procesowe.
 5. Ciągłe doskonalenie.
 6. Podejmowanie decyzji w oparciu o fakty.
 7. Zarządzanie relacjami.

Każdy z filarów jest dla nas równie ważny w efekcie czego stworzyliśmy sprawny biznesowo, efektywny operacyjnie i przyjazny klientowi system zarządzania jakością.

Kliknij tutaj aby zobaczyć nasz certyfikat ISO 9001:2015.

Naliczanie i raportowanie KPI

Naliczanie i raportowanie KPI

Key Performance Indicators (KPI) to dane liczbowe, które umożliwiają ocenę efektywności danego procesu poprzez jego porównanie z danymi historycznymi lub z innymi wskaźnikami.

Samodzielnie naliczamy najważniejsze KPI (np. terminowość operacji, redukcja emisji CO2, poprawność obiegu dokumentów), a raporty z tych analiz przedstawiamy naszym klientom na ich życzenie.

Dzięki temu, że analizy te dokonywane są na bieżąco, możemy dostrzec pozytywne lub negatywne zmiany i w porę podjąć stosowne działania.

Kliknij tutaj aby zobaczyć przykładowy raport KPI.

Polityka Jakości firmy Agromex

Polityka Jakości firmy Agromex

 • Podstawowym celem jest nie tylko spełnianie obecnych i przyszłych potrzeb klientów, ale również ich przekraczanie. Interakcje z klientami mają nie tylko zbudować zaufanie, ale także w wymierny sposób przełożyć się na jakość świadczonych usług.
 • Kierownik ma być wzorem dla swojego zespołu, a jego postawa powinna inspirować i motywować innych do działania.
 • Pracownicy są największym aktywem organizacji, dlatego ważne, aby w sposób świadomy byli zaangażowani w proces zarządzania jakością.
 • Działania organizacji powinny być oparte na podejściu procesowym, czyli planowaniu, realizacji, monitorowaniu i doskonaleniu procesów.
 • Zasada ciągłego doskonalenia polega na stałym dążeniu do poprawy procesów i produktów poprzez systematyczne wprowadzanie ulepszeń.
 • Zasada podejmowania decyzji w oparciu o fakty to podejście polegające na opieraniu decyzji na obiektywnych, rzetelnych i udokumentowanych informacjach. Oznacza to, że decyzje podejmuje się na podstawie dostępnych danych, analiz i raportów, a nie na podstawie intuicji, emocji czy uprzedzeń.
 • Zasada zarządzania relacjami to podejście, które skupia się na budowaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu trwałych i korzystnych relacji z klientami, partnerami biznesowymi, pracownikami i społecznością lokalną.

Kliknij tutaj aby zobaczyć dokument Polityka Jakości firmy Agromex.